Close Protection Security

Bewakingsonderneming

Statische bewaking

Afhankelijk van uw bedrijfssituatie voeren wij na overleg en volgens de wettelijke bepaling specifieke taken uit.

Na een verkennend gesprek met de klant wordt er een risicoanalyse opgesteld, waarna alle mogelijkheden omtrent het garanderen van uw veiligheid worden bekeken.

Vormen van statische bewaking

Als bewakingsonderneming trachten wij een zo volledig mogelijk takenpakket aan te bieden aan onze klanten.
Op dit moment beschikken wij reeds over een uitgebreid pakket van bewakingsactiviteiten, 

allen conform de normen van de FOD Binnenlandse Zaken:

  • Industriële bewaking,
  • Werfbewaking,
  • Front Desk Security,
  • Retail;
  • Medical Security;
  • Port Facility Security;
  • Diamond Security;
  • Hotel Security

Voor statische bewakingsopdrachten kan u dus bij onze bewakingsonderneming terecht.