Close Protection Security

Bewakingsonderneming

Bodyguarding

Bodyguarding bestaat uit de persoonlijke bescherming van een persoon. Vaak bestaat er een bescherming tegen ongewenste media aandacht, agressie en schending van de privacy. Vaak gaat het dan over artiesten of over belangrijke zakenmensen: industriëlen, internationale managers,…


In tegenstelling tot wat men vaak ziet in films en tv-series, zijn onze bodyguards opgeleid om zo discreet mogelijk te werk te gaan, zodat de levensstijl en de privacy van de cliënt zo weinig mogelijk in het gedrang komt.

Bodyguards

Onze bodyguards volgden een intensieve cursus, waarin zij getraind werden in rij-, zelfverdedigings- en beschermingstechnieken, alsook deontologie en gepast reageren in crisissituaties.


“Gedraag je als twee vrienden”


Onopvallendheid is onze grootste troef. Draagt de klant een maatpak, dan zal ook de bodyguard dat doen. Is onze VIP sportief gekleed, dan draag de bodyguard een jeans. Meer en meer worden ook vrouwelijke bodyguards ingeschakeld, omdat zij kunnen doorgaan als vriendin of werkneemster van de klant in kwestie.


Vooraleer we aan onze opdracht beginnen, wordt met de klant alle nodige informatie doorgenomen. Bij ‘high risk’-opdrachten betreft dit ook medische informatie,
zodat onze bodyguards snel en adequaat kunnen ingrijpen bij ongevallen, agressie, aanslagen,….
Vervolgens verkennen we vooraf de plaatsen waar onze VIP naartoe zal gaan. Op basis van de verkenning en verkregen informatie wordt een risicoanalyse opgesteld om de VIP een zo goed mogelijke kwalitatieve en risicovrije service te bieden.
Onze bodyguards staan dan ook 24/7 paraat!


Voelt u zich bedreigd in uw persoonlijke veiligheid?

En u wilt meer info over bodyguards? Contacteer ons dan vrijblijvend.